کشت سلولی

معرفی انواع محیط کشت سلولی و کاربرد آنها
در این مقاله شما با روش انتخاب محیط کشت مناسب آزمایش خود به کمک معرفی انواع محیط کشت، خلاصه ایی از کاربردها و ویژگی ها، مواد مورد استفاده و … آشنا خواهید شد. ابتدا چند تعریف پایه را در مورد محیط‌های کشت با هم مرور می‌کنیم. محیط کشت چیست؟ محیط کشت، ظرفی حاوی مایع یا […]
پلیت کشت سلول
پلیت کشت سلول، صفحه‌ای مسطح است که تعداد مشخصی چاهک روی آن قرار دارد. هرکدام از چاهک‌ها به‌عنوان یک لوله‌آزمایش کوچک محسوب می‌شوند. تعداد چاهک‌ها باتوجه‌به نوع آزمایش و کشت سلول تعیین می‌شود. درب‌های این ظروف برای سهولت کار شماره‌گذاری شده و همچنین امکان عبور گاز از آن‌ها وجود دارد. پلیت کشت سلولی تبدیل به […]