کشت گیاهی

معرفی انواع محیط کشت سلولی و کاربرد آنها
در این مقاله شما با روش انتخاب محیط کشت مناسب آزمایش خود به کمک معرفی انواع محیط کشت، خلاصه ایی از کاربردها و ویژگی ها، مواد مورد استفاده و … آشنا خواهید شد. ابتدا چند تعریف پایه را در مورد محیط‌های کشت با هم مرور می‌کنیم. محیط کشت چیست؟ محیط کشت، ظرفی حاوی مایع یا […]