کیت های آزمایشگاهی

معرفی و فروش انواع کیت آزمایشگاهی
کیت آزمایشگاهی یا کیت‌های تحقیقاتی دربردارنده ماده یا ترکیباتی هستند که به‌منظور غربالگری، تشخیص بیماری‌ها و تعیین روند درمان بیمار با بالاترین کیفیت و بیشترین دقت تولید می‌شوند. هدف کیت‌های تشخیصی در آزمایشگاه‌های بالینی و پاتوبیولوژی انجام آزمایشات مختلف روی نمونه‌های گرفته شده از بدن انسان مانند خون، ادرار، مدفوع، بافت، بزاق و سایر مایعات […]