کیت های بیوشیمی

10 تفاوت کیت بیوشیمی دستی و دستگاهی
آزمایشگاه‌های بیوشیمی از دو بخش بیوشیمی خون و ادرار تشکیل شده‌اند، این بخش‌ها از مجهزترین بخش‌های آزمایشگاه می‌باشد که تست‌های مانند تری گلیسیرید، HDL ،LDL ،VLDL ،SGOT ،SGPT ،ALK، فسفر، آلبومین، بیلی‌روبین، گلوبین، میکرو آلبومین و توتال پروتئین اشاره کرد.در بخش بیوشیمی آزمایشگاه های بالینی دستگاه‌های گوناگونی نظیر اتوآنالایزر و چند دستگاه دیگر برای آزمایش […]