گیمسا

نکات کاربردی و رفع اشکالات احتمالی ( ترابلشوتینگ ) در رنگ آمیزی رایت – گیمسا
در رنگ آمیزی رایت – گیمسا گسترشی که با رنگ رایت-گیمسا به خوبی رنگ امیزی شده باشد در هنگام بررسی با چشم غیر مسلح به رنگ صورتی خواهد بود. در بزرگنمایی کم میکروسکوپ ، سلولها باید یکنواخت توزیع شده باشند.گلبولهای قرمز به رنگ صورتی هستند ، نه به رنگ لیمویی یا قرمز . رسوب رنگ […]