CRISPR

برش های CRISPR ژل ها را به ناظران بیولوژیکی تبدیل می کند
برش های CRISPR، ناظران بیولوژیکی محققان MIT تکنیک جدیدی را توسعه داده اند که از ابزار ویرایش ژن CRISPR برای ایجاد مواد تغییر شکل دهنده  استفاده می کند. آیا کاری وجود دارد که CRISPR نتواند انجام دهد؟ دانشمندان از ابزار ویرایش ژن برای ساختن تعداد زیادی از ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی و همچنین ردیابی […]