HRP

چگونه آنتی بادی اولیه یا ثانویه مناسب را برای آزمایش های خود پیدا کنیم؟
ماهیت نمونه ماهیت نمونه شما مشخص خواهد کرد که کدام آنتی بادی مناسب ترین است. جنبه های زیر را در نظر بگیرید: ناحیه پروتئینی که مایل به شناسایی آن هستید آنتی بادی ها با ایمن سازی حیوانات میزبان با ماده ایمنی تولید می شوند. ایمونوژن ها می توانند پروتئین های کامل ، قطعات پروتئینی ، […]