ISO

برچسب FDA و تشخیص اصالت محصولات
در این مطلب به برسی انواع برچسب‌های استاندارد و گواهی‌نامه‌های اصالت محصولات بیولوژی، آزمایشگاهی و صنعتی می‌پردازیم و تفاوت هر یک از آنها به همراه کاربرد شرح می‌دهیم. برچسب FDA چیست و از کجا آمد؟ FDA در سال 1906 تحت عنوان کمیته شیمی در ایالات متحده تشکیل شد. این سازمان در سال 1931 به سازمان غذا و […]