mic

کمترین غلظت آنتی بیوتیکی برای ممانعت از رشد (mic)
امروزه بر اثر استفاده بی رویه از داروها و دز نامناسب آن ها در جوامع بشری مقاومت های دارویی و باکتری های مقاوم زیادی به وجود آمده است که این خود موجب تولید روز افزون دارو های جدید و صرف هزینه های فراوان در این راه است. در هنگام مراجعه ی بیماران به علت بیماری […]