primer designing

طراحی پرایمر با نرم افزار gene runner قسمت دوم
در قسمت اول از این بخش پرایمرهای اولیه توسط نرم افزار طراحی شد. علاوه بر پرایمرهای را که خود نرم افزار به ما میدهد خودمان نیز میتوانیم از گزینه آنالیز، oligo را انتخاب کرده و در منو باز شده به جای توالی در کادر بالا توالی مورد نظر خود را دستی وارد کنیم و سپس […]
طراحی پرایمر با نرم افزار gene runner قسمت اول
نرم افزار Gene runner یک برنامه ساده ای است. کاربرد زیادی در مهندسی ژنتیک دارد. در سطح DNA و پروتئین میتوانیم آنالیزهای مربوطه را با این برنامه انجام دهیم و این امکان وجود دارد که توالی ها را هم بصورت دستی هم از سایت های اطلاعاتی مختلف در این نرم افزار وارد کنیم. بطور خلاصه […]