sampler

میکروپیپت یا سمپلر (micropipette or sampler)
میکروپیپت  ابزاری آزمایشگاهی است که معمولاً در شیمی ، زیست شناسی و دارو برای انتقال یک اندازه گیری مایع مورد استفاده قرار می گیرد، اغلب به عنوان دستگاه توزیع کننده محیط. پیپت ها در طرح های مختلفی با اهداف مختلف با سطح دقت مختلف از پیپت های شیشه ای تک قطعه گرفته تا پیپت های […]