t cloning

کلونینگ T یا TA cloning
TA cloning (یا کلونینگ سریع یا کلونینگ T شناخته می شود) یک تکنیک subcloning است که نیاز به استفاده از آنزیم های محدود کننده ندارد و آسانتر و سریعتر از ساب کلونینگ سنتی است. این تکنیک به توانایی آدنین (A) و تیمین (T) (بازهای مکمل) بر روی قطعات DNA مختلف برای هیبریداسیون متکی است که […]