ta cloning

۵ فاکتور مهم در انتخاب روش صحیح کلونینگ
انتخاب روش کلونینگ شما روزها و هفته ها به فکر یک پروژه شگفت انگیز هستید. شما پروتکل های خود را نوشته اید، آزمایش های خود را طراحی کرده اید و معرف های خود را آماده کرده اید و می خواهید بهترین چیزها را مهندسی کنید. شما آماده کلون کردن هستید! اما … چطور؟ کلونینگ دیگر […]
کلونینگ T یا TA cloning
TA cloning (یا کلونینگ سریع یا کلونینگ T شناخته می شود) یک تکنیک subcloning است که نیاز به استفاده از آنزیم های محدود کننده ندارد و آسانتر و سریعتر از ساب کلونینگ سنتی است. این تکنیک به توانایی آدنین (A) و تیمین (T) (بازهای مکمل) بر روی قطعات DNA مختلف برای هیبریداسیون متکی است که […]