widal test

تست ویدال
تست ویدال یک آزمایش سرولوژیک است که برای تشخیص تب روده یا تب تیفوئید استفاده می شود. این آزمایش توسط Greembaum و Widal در سال 1896 ساخته شده است. تب حصبه یا روده در اثر باکتری گرم منفی سالمونلا انتریکا (Salmonella Typhi یا Salmonella Paratyphi) در روده انسان ایجاد می شود. سالمونلا پاراتیفی نیز باعث […]