بررسی انواع ماسک تنفسی

ماسک تنفسی وسیله ای پوشیدنی است که برای محافظت از فرد در برابر استنشاق مواد خطرناک و زیان آور از جمله ذرات مانند گرد و غبار و میکروارگانیسم های موجود در هوا و همچنین دودها، بخارها و گازهای خطرناک طراحی شده است. ماسکهای تنفسی گستره متنوعی از ماسکهای ساده و یکبار مصرف ارزان قیمت تا ماسک های گرانقیمت و چندبار مصرف مثل ماسک گاز را شامل میشوند.

ماسک جراحی

ماسک جراحی که به نام ماسک پزشکی یا ماسک ساده صورت نیز شناخته میشود و اغلب کارکنان درمان آن را استفاده میکنند، برای جلوگیری از خروج و پرتاب باکتری در قطرات مایع یا ذرات معلق در هوا از دهان و بینی کادر درمان طراحی شده و به کار میروند. این ماسکها برای محافظت از فردی که آن را پوشیده در برابر استنشاق باکتریهای موجود در هوا یا ذرات ویروس طراحی نشده اند و نسبت به ماسک هایی چون ماسک FFP یا N  ۹۵ که به دلیل داشتن مواد، شکل و لایه های محکم محافظ بهتری هستند، محافظت کمتری دارند.

تمامی ماسک های تنفسی دارای بخش پوشاننده صورت هستند که بوسیله بندهای پارچه ای (یا نوع دیگر) که در پشت سر پوشنده قرار میگیرند، تمام یا نیمه پایینی صورت از جمله بینی و دهان را میپوشانند. ماسک های نیمصورت تنها در محیطهایی که آلودگی برای چشم یا پوست صورت سمی و زیانآور نیست، پوشیده میشوند.

درجه بندی ماسکها

  • درجه بندی بر اساس مقررات آمریکا

    فقط NIOSH مرجع درجه بندی ماسکها در آمریکا است. طبقه بندی ،(NIOSH) مؤسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی به پالایش ذرات معلق در هوا اشاره دارد و به توانایی ماسک در حذف گازهای شیمیایی و بخارات هوا اشاره نمیکند. NIOSH در حال حاضر ٩ طبقه بندی از ماسک های مورد تأیید را بر اساس سری ماسک و سطح کارایی آن ایجاد کرده است. بخش اول سری طبقه بندی فیلتر، شامل یکی از حروف P یا N , R است که مقاومت فیلتر در برابر مواجهه و تماس با ذرات معلق روغن (به عنوان مثال، روان کننده ها ، گلیسیرین و غیره) را نشان می دهد.

تعاریف و کاربرد هر مجموعه عبارت است از:

  • N: ماسکهای تنفسی غیرمقاوم در برابر روغن. این نوع هنگامی که ذرات روغن وجود ندارد به کار میرود.
  • R: ماسکهای تنفسی مقاوم در برابر روغن. در صورت وجود ذرات روغن به کار میرود.
  • P:ماسک های تنفسی ضدروغن. در صورت اشباع ذرات روغن به کار میرود. و فیلتر میتواند برای بیش از یک نوبت به کار رود.

بخش دوم سری طبقه بندی فیلتر، حداقل سطح کارایی فیلتر را نشان میدهد.
طبق پروتکلNIOSH هر طبقه بندی فیلتر باید حداقل سطح کارایی نشان داده شده در جدول ١ را داشته باشد.

درجه بندی ماسک های تنفسی بر اساس پروتوکل NIOSH امریکا
توضیح کاراییدرجه بندیمقاومت در برابر روغن
حداقل ۹۵% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندN95غیر مقاوم در برابر روغن

N

حداقل ۹۹% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندN99
حداقل ۹۹/۹۷% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندN100
حداقل ۹۵% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندR95مقاوم در برابر روغن

R

حداقل ۹۹% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندR99
حداقل ۹۹/۹۷% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندR100
حداقل ۹۵% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندP95

ضد روغن

P

حداقل ۹۹% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندP99
حداقل ۹۹/۹۷% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندP100

ماسک N95 جراحی چیست و برای چه کسانی کاربرد دارد؟

ماسکهای ۹۵ N جراحی (یا N95 N پزشکی) با تأیید سازمان غذا و دارو به مصرف کاربردهای پزشکی و درمانی میرسند. این ماسکها فقط برای استفاده کارکنان بخش درمان که نیاز به محافظت در برابر مایعات و قطرات موجود در هوا دارند توصیه می شود. این ماسک تنفسی در بیرون مراکز درمانی کاربرد ندارد. ماسکهای N95 جراحی تفاوت ظاهری با دیگر ماسکهای N95 ندارند.  ماسکهای ۹۵ N ممکن است بدون سوپاپ یا سوپاپدار باشند. تنفس با ماسکهای جراحی ۹۵ N به دلیل استانداردهای مقاومتی و فیلتراسیون بالا دشوارتر است، همچنین ممکن است برخی کارکنان از گرمای ایجادشده در زیر ماسک گله مند باشند.
میزان محافظت ماسکهای ۹۵N سوپاپدار به اندازه ماسکهای ۹۵ N جراحی بدون سوپاپ نیست. وجود سوپاپ، تنفس را تسهیل میکند و دما را کاهش میدهد، اما محافظت را کاهش می دهد.

  • درجه بندی براساس مقررات اروپا:

ماسکهای FFP که با استاندارد اروپایی EN149: 2001 طبقه بندی شده اند.

نشتی ورودیدرجه نفوذ پذیریدرجه بندی
کمتر از ۲۲%حداقل ۸۰% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندFFP1
کمتر از ۸%حداقل ۹۰% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندFFP2
کمتر از ۲%حداقل ۹۹% ذرات موجود در هوا را پالایش می کندFFP3

لینک های مفید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.