رنگ آمیزی کریستال ویوله (رنگ آمیزی ساده) باکتری

 رنگ کریستال ویوله برای رنگ آمیزی سلول های باکتری به کار می رود. این روش ، اطلاعاتی را در مورد مورفولوژی ارگانیسم های رنگ آمیزی شده آشکار می سازد. مشاهده بسیاری از ارگانیسم ها به وسیله میکروسکوپ نوری مشکل است ، زیرا ، آن ها نور را به مقدار زیاد جذب ، منعکس یا منکسر نمی کنند . به همین علت ، رنگ های محلول در آب یا الکل اغلب به منظور رنگ آمیزی میکروارگانیسم ها یا زمینه ان ها مورد استفاده قرار می گیرد. رنگ ها از یک بخش رنگی باردار به نام کروموفور و یک بخش مکملی آنیون یا کاتیون تشکیل شده اند. رنگ های قلیایی دارای کروموفورهای بار مثبت بوده ، در صورتی که ، رنگ های اسیدی ، کروموفورهای بار منفی دارند. قبل از اینکه باکتری ها ، رنگ آمیزی شوند ، آن ها را معمولا تثبیت کرده یا به سطح لام می چسبانند. رنگ آمیزی یک اسمیر ممکن است شکل ، اندازه و ترتیب قرار گرفتن سلول ها را نشان دهد. در هر حال ، اطلاعات دیگری را می توان در مورد مورفولوژی و ترکیب شیمیایی باکتری ها با استفاده از روش های رنگ آمیزی افتراقی بدست آورد.

در این روش ، رنگ کریستال ویوله برای رنگ آمیزی سلول های باکتری به کار می رود. این روش ، اطلاعاتی را در مورد مورفولوژی ارگانیسم های رنگ آمیزی شده آشکار می سازد. افزودن کریستال ویوله به اسمیر باکتری موجب شده که دیواره سلول باکتری رنگ گیرد. سپس رنگ اضافی با آب شسته شده و بعد لام را می توان در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده کرد.

مواد و لوازم مورد نیاز :

  1. میکروسکوپ نوری
  2. معرف کریستال ویوله
  3. لام و لامل
  4. محیط کشت باکتری کشت شده جامد

روش انجام آزمایش :
۱- یک قطره از محلول دارای باکتری را روی لام قرار دهید.
۲- یک لام دیگر را با زاویه ۴۵ درجه در مجاورت قطره قرار داده و آنرا در جهت طول لام اول حرکت دهید تا قطره جاوی باکتری در سطح آن پخش شود.
۳- سپس لام حاوی قطره پخش شده را چند بار از روی چراغ الکلی یا بنزنی عبور دهید تا عمل فیکس شدن انجام شود.
۴- اکنون چند قطره محلول کریستال ویوله را روی محیط فیکس شده بریزید و یک دقیقه صبر کنید.
۵- لام را به مدت ۵ ثانیه زیر شیر آب بگیرید و سپس آنرا در هوا خشک کنید.
۶- پس از خشک شدن لام ،روی آن لامل قرار داده و با کمک روغن سدر و با عدسی شیئی ×۱۰۰ آنرا مشاهده کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *