رنگ آمیزی کپسول باکتری ها

رنگ آمیزی کپسول باکتری ها ، مشاهده کپسول باکتری ها را مقدور می سازد. دیواره سلولی برخی از باکتری ها به وسیله لایه ای مرکب از پلی ساکارید ها ، گلیکو پروتئین ها یا اشتراکی از پلی ساکارید ها و پلی پپتید ها تشکیل شده اند. این لایه را همچنین گلیکوکالیکس هم می نامند. وجود کپسول را می توان با استفاده از روش رنگ آمیزی که کپسول بی رنگ باقی می ماند ، اثبات نمود. در این روش از حرارت استفاده نمی شود و اسمیر به وسیله تکنیکی بر خلاف رنگ آمیزی گرم و اسپور آماده می شود. در این روش ، رنگ قرمز کنگو به کار می رود. این رنگ موجب رنگ آمیزی زمینه شده و کپسول یا سلول بی رنگ باقی می ماند. این امر بدان علت است که رنگ قرمز کنگو دارای بار منفی بوده و به وسیله بار منفی ساختمان سلول دفع می شود.

سلول رویشی با به کار بردن معرف Maneval ، رنگ آمیزی می شود. این معرف حاوی متانول بوده که در اتصال سلول های باکتری به لام کمک می کند. رنگ فوشین نیز اجزای سلولی را رنگ می کند. کپسول فاقد بار است و بنابراین ، این رنگ را به خود نمی گیرد و در نتیجه ، کپسول شفاف باقی می ماند. به علاوه ، اشتراک رنگ Maneval با قرمز کنگو موجب می شود که زمینه به رنگ آبی – خاکستری کمرنگ درآید. بنابراین بعد از ، رنگ آمیزی ، باکتری ها به رنگ قرمز در زمینه خاکستری – آبی کمرنگ ظاهر می شوند. چنانچه کپسول وجود داشته باشد به صورت مناطقی شفاف در اطراف باکتری ظاهر می گردد.

  • هنگامی که کلبسیلا پنومونیه را با این روش ، رنگ آمیزی می کنید ، مواظب باشید که مقدار کافی از باکتری را بر دارید.

مواد و لوازم مورد نیاز :

  1. میکروسکوپ نوری
  2. رنگ قرمز کنگو
  3. معرف Maneval
  4. لام و لامل
  5. محیط کشت باکتری کشت شده جامد ( کلبسیلا پنومونیه )

روش انجام آزمایش :

۱- مقدار کمی از کشت باکتری را توسط لوپ در ۱ % قرمز کنگو محلول در آب در یک انتهای لام (تمیز شده با الکل) مخلوط کنید.

۲- با استفاده از لام دیگری که در زاویه ۴۵ º با لام اولی قرار دارد ، مخلوط را در طول لام پخش کنید (بکشید).

۳- صبر کنید تا نمونه در هوا خشک شود.

۴- سپس ، رنگ Maneval را به مدت ۳ دقیقه روی لام بریزید تا نمونه رنگ آمیزی شود.

۵- رنگ اضافی را خالی کنید و صبر کنید تا لام در هوا خشک شود. با دستمال کاغذی خشک نکنید.

۶- روغن سدر را روی لام بریزید و در زیر میکروسکوپ با عدسی ×۱۰۰ مشاهده کنید.

لینک های مفید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *