علمی و آموزشی, مقاله

شکل ظاهری کلنی های میکروبی

شکل ظاهری کلنی های میکروبی

باکتریها به شکل کلنی بر روی محیط های جامد رشد می کنند. کلنی به عنوان یک توده قابل مشاهده از میکروارگانیسم ها تعریف شده است که همگی از یک سلول مادر واحد منشأ می شوند، بنابراین یک کلونی از باکتری های یکسان از نظر ژنتیکی تشکیل می شود. در شناسایی باکتریها و قارچها چگونگی رشد و نمو ارگانیسم در یا روی محیط اهمیت زیادی دارد. این مطلب به شما کمک می کند تا خصوصیات کشت یک باکتری موجود در پلیت آگار را مشخص کنید. ویژگی های کلنی ها ممکن است به شناسایی هویت باکتری کمک کند. گونه های مختلف باکتری ها می توانند کلنی های بسیار متفاوتی تولید کنند.

در تصویر زیر از یک کشت مخلوط ، یک صفحه آگار که در معرض هوا قرار گرفته، بسیاری از مورفولوژی های کلونی مختلف را می توان شناسایی کرد. تعداد نه کلنی متفاوت وجود دارد. بعضی از انواع کلنی در نواحی مختلف پلیت رشد می کنند ( شماره 3 و شماره 4). نه تنها تفاوت های رنگدانه دیده می شود، بلکه اندازه، لبه، الگو، کدورت و درخشش نیز مشاهده می شود. دو حلقه در اطراف کلنی ها ادغام شده، که 2 کلنی از گونه های متفاوت هستند.

 

 

میکروارگانیسم
شکل ظاهری کلنی های میکروبی
Escherichia coli, lactose-positive Citrobacter and

others

بزرگ ، زرد طلایی ، محیط اطراف آن زرد است
Enterobacter, Klebsiella and others بزرگ ، زرد طلایی ، معمولاً موکوئید ، محیط اطراف آن زرد است
Proteus, Serratia and others بزرگ ، بدون رنگ ومحیط اطراف آن به رنگ آبی است
Pseudomonas بزرگ، مرکز قهوه ای ، محیط اطراف آن به رنگ آبی است
Streptococci زرد کمرنگ ، کوچک ، مات
Staphylococci زرد پررنگ ، بسیار کوچک ، مات

 

لینک های مفید:

 

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *