کتاب کلون سازی ژن ها ( پروفسور براون )

نسخه ششم کتاب کلون سازی ژن، تجزیه و تحلیل DNA ، به عنوان متن مقدماتی استاندارد در در سراسر جهان می باشد که به مسائل جدید و رو به رشد تحقیق زیستی می پردازد.علاوه بر تعدادی از تغییرات آموزنده در متن، در سراسر کتاب، چهار فصل نهایی به طور قابل توجهی به روز شده و گسترش یافته است تا منعکس کننده این امر باشد که پیشرفت های قابل توجهی در سال های اخیر در برنامه های کاربردی از کلونینگ ژن ، تجزیه و تحلیل DNA در بیوتکنولوژی انجام شده است.

کلون سازی ژن ،تجزیه و تحلیل DNA یک متن مقدماتی ضروری برای طیف گسترده ای از دانش آموزان علوم زیستی است. از جمله (ژنتیک و ژنومیک، زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، ایمونولوژی و زیست شناسی کاربردی).

فهرست مطالب:

Part I The Basic Principles of Gene Cloning and DNA Analysis

1 Why Gene Cloning and DNA Analysis are Important 3
2 Vectors for Gene Cloning: Plasmids and Bacteriophages 13
3 Purification of DNA from Living Cells 25
4 Manipulation of Purified DNA 45
5 Introduction of DNA into Living Cells 72
6 Cloning Vectors for E. coli 88
7 Cloning Vectors for Eukaryotes 105
8 How to Obtain a Clone of a Specific Gene 126
9 The Polymerase Chain Reaction 147

Part II The Applications of Gene Cloning and DNA Analysis in Research

10 Sequencing Genes and Genomes 165
11 Studying Gene Expression and Function 185
12 Studying Genomes 207

Part III The Applications of Gene Cloning and DNA Analysis in Biotechnology

13 Production of Protein from Cloned Genes 225
14 Gene Cloning and DNA Analysis in Medicine 245
15 Gene Cloning and DNA Analysis in Agriculture 264
16 Gene Cloning and DNA Analysis in Forensic Science and Archaeology

  • برای دانلود نسخه ششم کتاب ژن کلونینگ اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط

None found

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *