کتاب بیوانفورماتیک

کتاب بیوانفورماتیک که در اینجا  به عنوان یک راهنما در کل زمینه های بیوانفورماتیک و به عنوان کاربرد علم اطلاعات در زیست شناسی در نظر گرفته شده است. بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم کامپیوتر و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. بیوانفورماتیک یک دانش بین رشته‌ای است که شامل روش‌ها و نرم افزارهایی برای فهم اطلاعات زیستی است. بیوانفورماتیک به عنوان یک دانش بین رشته‌ای، به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات زیست‌شناسی، از ترکیب علوم کامپیوتر، آمار، ریاضی و مهندسی استفاده می‌کند.

به عبارتی دیگر از بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل درون کامپیوتریِ مسائل زیست‌شناسی با استفاده از تکنیک‌های ریاضی و آمار استفاده می‌شود. بیوانفورماتیک از برنامه‌ریزی‌های کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل اختصاصی ژنومیکس استفاده می‌کند. از دیگر کاربردهای متداول بیوانفورماتیک، شناسایی چند شکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) و ژن‌های کاندید است. چنین شناسایی‌هایی اغلب، با هدف فهم بهتر پایه ژنتیکی بیماری‌ها، تطابق و ایجاد خواص مطلوب (خصوصا در گونه‌های کشاورزی) یا شناخت تفاوت‌های میان جمعیت‌ها انجام می‌شود. بیوانفورماتیک همچنین به دنبال فهم بیشتری از اصول ساختاری نوکلئیک اسیدها و توالی پروتئین‌ها در غالب علم پروتومیکس می‌باشد.

این کتاب به عنوان یک راهنما در کل زمینه های بیوانفورماتیک و به عنوان کاربرد علم اطلاعات در زیست شناسی در نظر گرفته شده است. بر اساس یک باور قوی که اطلاعات یک مفهوم عمیق در زمینه زیست شناسی است و آشنایی با مفاهیم اطلاعات باید بتواند بسیاری از بینش های مهم جدید را در رابطه با زیست شناسی به دست آورد. به عبارت دیگر، دیدگاه اصلی این کتاب فراتر از تفسیر محدودی از بیوانفورماتیک است که گاهی اوقات با آن مواجه می شوید، که ممکن است خود را به انجام وظایف خاص مانند تلاش برای شناسایی ژن در یک توالی DNA محدود کند.

  • برای دانلود کتاب بیوانفورماتیک اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود کتاب آمار زیستی و میکروبشناسی اینجا کلیک کنید.
  • سایر کتاب ها و مطالب علمی را از اینجا مشاهده کنید.

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *