طرح تولید محصول فناورانه

در حال نمایش 5 نتیجه

محصول فناورانه، محصولی است که بر پایه دانش روز دنیا تولید می‌شود و در داخل کشور تولیدکننده مشابهی ندارد. با وجود اهمیت فراوان فعالیت های فناورانه به‌عنوان منبع کلیدی نوآوری و بهبود رقابت‌پذیری اشخاص و سازمان‎ها، هرساله بخش زیادی از ایده های فناورانه در پروژه‌های مختلف با شکست مواجه می‌شوند، ویا با بررسی ریسک های مسیر انجام کار و عدم حضور یک فرد متخصص اصلا به مرحله ی عمل نمی رسد. اصولاً ریسک‌های مختلفی را می‌توان برای هر همکاری فناورانه برشمرد که با شناسایی، ارزیابی و مدیریت این ریسک‌ها پیش از وقوع می‌توان احتمال شکست آن را به‌صورت محسوسی کاهش داد.

هریک از مشاورین مجموعه ی وندیداز در حوزه ی فعالیت خود دارای سابقه ی کاری تخصصی و تجربیات ارزشمندی هستند که این همراهی مسیر شما را از طرح ایده ی فناورانه تا تجاری سازی محصول هموارتر میکند.

هنگامی که افراد متخصص و مناسب را کنار خود داشته باشید، اوج گرفتن تا بالاترین قله‌های موفقیت نیز امری سهل و آسان است.