هیستولوژی

در حال نمایش 2 نتیجه

هیستولوژی یا بافت شناسی به علم مطالعه میکروسکوپی ساختار, تشکیل و کارکرد بافت ها گویند. در این علم به برسی ساختمان دقيق سلول ها نیز میپردازند . برای مثال از میکروسکوپ الکترونی گزاره برای برسی آلودگی ویروسی سلول استفاده میشود.

چهار نوع بافت وجود دارند: 1) پیوندی ۲) عصبی ۳)  ماهیچه ای ۴) پوششی

به عنوان مثال در آزمایشگاه هیستولوژی به تشخیص و برسی انواع سرطان ها, اختلالات عصبی مانند بیماری MS و غیره میپردازند.

تنوع محصولات و موارد استفاده

در آزمایشگاه های بافت شناسی تجهیزات دقیق و حساسی مانند میکروسکوپ نوری, تانک نیتروژن, میکروتوم و پردازشگر بافت قرار دارد که برای تشخیص سریع بیماری به شدت حائز اهمیت اند. از دیگر تجهیزات مورد استفاده میتوان به انکوباتور, بن ماری, معرف ها و رنگ های اختصاصی هر نوع بافت اشاره کرد. رنگ های اختصاصی به منظور شناسایی قسمت های خاصی از بافت مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول، به منظور تشخیص های متداول بافتی و مشاهده جزئیات ساختار سلولی و بافتی، از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) استفاده می شود.

ارزش آفرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، سبد بسیار متنوعی از محصولات هیستولوژی از نظر کیفیت، قیمت و عملکرد آماده نموده است که آزمایشگاه شما را به طور کارآمد و موثر نگه میدارد.