سوش های میکروبی

در حال نمایش 23 نتیجه

سوش یا سویه میکروبی (Strain) سلول هایی هستند که در کشت خالص، از یک سلول با خواص ظاهری و ژنتیکی مشخصی به‌دست آمده‌اند. هر سویه دارای مشخصات تعیین شده از قبیل محل جداسازی، فرد کاشف، تاریخ کشف، خواص ظاهری و ژنتیکی و موارد دیگر می باشد.

Domin–»Kingdom–»Division- » – Class- » – Order- » – Family–» Genus–» Species» Strain

تنوع محصولات

از زمانی که بشر توانسته است قدرت شناسایی، کشت و تکثیر میکروارگانیسم ها را به دست آورد از آن ها جهت اهداف گوناگونی بهره برده است. باکتری ها ساده ترین سلول هایی هستند که میتوان از آن ها جهت اهداف تحقیقاتی و تولیدی بهره مند شد.

همچنین گاه لازم است در آزمایشگاه های بالینی از باکتری ها جهت تست های کنترل کیفی استفاده شود. به عنوان مثال سویه کنترل یا استاندارد میکروارگانیسمی است که برای ارزیابی عملکرد میکروبی محیط کشت استفاده می شود.

با توجه به اهداف ما در استفاده از باکتری ها سوش های میکروبی متنوعی در دسترس است که کاملا خالص بوده و تمام جزئیات آن از سویه تا سلسله و دامین مشخص می باشد.

ارزش آفرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با شرکت ها و موسسات تحقیقاتی ایرانی کامل ترین بانک میکروبی را تامین نموده است.

انتخاب یک سویه مناسب جهت کارهای کنترل کیفی و تحقیقاتی بخش مهمی از کار را تشکیل میدهد. به همین دلیل سعی شده است اطلاعات دقیق هر سویه و یا نام تجاری دقیق آن را ذکر نماید تا با مشاهده جزئیات ثبت شده سویه در بانک های اطلاعاتی مناسب ترین سویه جهت اهداف تعیین شده خود را تهیه نمایید.