بیوشیمی بالینی

در حال نمایش 32 نتیجه

بیوشیمی بالینی شامل کاربرد بیوشیمی در زمینه پزشکی و تشخیص، مطالعه و درمان بیماری است. از این رو به تجهیزات و ایزار های دقیق مطالعاتی نیاز است.

متخصصان بیوشیمی یا بیوشیمیست‌ها بر روی مولکول‌های بزرگی مانند پروتئین‌ها، لیپید‌ها و کربوهیدرات‌ها که در واکنش‌های متابولیسمی ارگانیسم‌های مختلف اهمیت دارند و بر فعالیت‌های سلولی موثر هستند، مطالعه می‌کنند. از سویی دیگر، بیوشیمیست‌ها ساختار و نحوه عملکرد مولکول‌هایی نظیر آنزیم‌ها و DNA را نیز بررسی می‌کنند.

تنوع محصولات

در برسی ها و مطالعات بیوشیمیست ها کیت های بسیاری برای تعیین و تشخیص بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد.

برای مثال کیت های سدیم و پتاسیم برای اندازه گیری مقدار سدیم و پتاسیم بدن طراحی و تولید شده اند.

ارزش آفرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، سبد بسیار متنوعی از محصولات بیوشیمی بالینی از نظر کیفیت، قیمت و عملکرد آماده نموده است که آزمایشگاه شما را به طور کارآمد و موثر نگه میدارد.