تست آنتی بادی و کمپلمان

در حال نمایش 8 نتیجه

تست آنتی بادی و کمپلمان برای تشخیص و برسی آنتی بادی های مختلف و کمپلمان های تولید شده از سلول های ایمنی میباشد.

دلیل اصلی انجام چنین تست هایی برسی عملکرد سیستم ایمنی و پایش آنتی بادی های خاص میباشد.

برای مثال کیت ANA برای برسی بیماری های خود ایمنی میباشد.گرچه افزایش سطح ANA همیشه و به طور قطعی نشان دهنده وجود بیماری‌های خود ایمنی در فرد نیست و افراد سیگاری و کسانی که در معرض دود سیگار هستند هم نیز میزان زیادی از آن را در بدن دارند.

مثال دیگر کیت Anti TPO میباشد که برای سنجش اتو آنتی بادی ها و در تشخیص بیماری خود ایمنی هاشیموتو، کاربرد دارد. TPO آنزیمی است که در غده ی تیروئید وجود دارد و نقش اساسی در تولید هورمون های تیروئیدی دارد. در آزمایش Anti TPO، به دنبال آنتی بادی خودایمن برضد TPO در خون هستیم که اگر این آنتی بادی در خون حضور داشته باشد، در اکثر مواقع دلیل بر بیماری خود ایمنی می باشد.

تنوع محصولات

  • کیت بیوشیمی RPR
  • کیت بیوشیمی RF
  • کیت بیوشیمی CRP
  • کیت بیوشیمی CCP
  • و …

نمونه هایی از کیت های آنتی بادی بوده که در آزمایشگاه ها به کار برده میشود.

ارزش آفرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، سبد بسیار متنوعی از محصولات تست آنتی بادی و کمپلمان از نظر کیفیت، قیمت و عملکرد آماده نموده است که آزمایشگاه شما را به طور کارآمد و موثر نگه میدارد.