پروتئین

در حال نمایش 22 نتیجه

حوزه تحقیقاتی فناوری پروتئین بسیار گسترده است و کار روی پروتئینها ، پپتیدها و آنزیم ها را در رابطه با کارایی، پردازش و سلامت پوشش می دهد. آنزیم ها پروتئینهایی با عملکرد کاتالیزوری هستند و اغلب برای اصلاح خواص مواد غذایی یا فرآورده های غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.
با این وجود آنزیم ها می توانند به عنوان یک ماده پروتئینی مانند روبیسکو از برگهای گیاه نیز استفاده شوند که در حقیقت یک آنزیم است یا می تواند به عنوان یک ماده پروتئینی کاربردی در مواد غذایی با خواص غذایی عالی استفاده شود.
  • آموزش PCR کلاسیک
  • PCR مجازی
  • الکتروفورز مجازی
  • آموزش Real-time PCR
  • طراحی پرایمر
  • پروتوکل های مرتبط
انتخاب کیت مناسب
انتخاب آنزیم مناسب