PCR, RT-PCR

در حال نمایش 2 نتیجه

PCR یا واکنش زنجیره ای پلی مراز  در بیولوژی مولکولی، به منظور تکثیر یک قطعه DNA مورد استفاده قرار میگیرد. اصول کار PCR در سال ۱۹۸۴ توسط کری مولیس (Kary Mullis) ارائه شده است. در این تکنیک، یک مولکول DNA میلیونها بار تکثیر میشود. در پروتکل PCR یا RT-PCR سیکل های دمایی (Cycle) ایجاد میشود. در ابتدا با ایجاد حرارت و رساندن دمای محلول به نقطه ذوب DNA، دو رشته DNA از هم جدا میشوند. در مرحله بعد با کاهش دما یک آنزیم DNA پلیمراز فعال شده، عمل همانند سازی (Replication) را انجام میدهد. با اعمال تغییرات دمایی بطور متوالی و برنامه ریزی شده، روند PCR تکرار گردیده و در هر مرحله DNA دو برابر میشود. بنابر این تعداد مولکولهای DNA بصورت تصاعدی افزایش می یابد.

بعضی از کاربردهای PCR عبارتند از:

  • – کلونینگ DNA بمنظور تعیین توالی
  • – فیلوژنی بر اساس DNA (آنالیزعملکردی ژنها)،
  • – تشخیص بیماریهای ارثی
  • – انگشت نگاری ژنتیکی (در تعیین والدین و جرم شناسی)
  • – تشخیص بیماریهای عفونی