پلیت کشت سلولی

در حال نمایش 3 نتیجه

پلیت کشت سلولی دارای طیف کاربرد وسیعی شامل آزمایشات کلونینگ و سیستم های آنالیز مبتنی بر کشت بافت است. طراحی این ظروف به گونه ای است که به راحتی قابل نگهداری و انبار کردن هستند. درب های این پلیت ها قابلیت تبادل گاز با محیط را داشته و در عین حال دارای حلقه های متراکمی برای کنترل تبخیر و حفظ تراکم را دارند. طراحی خاص این درب ها امکان قرارگیری معکوس آن ها بر روی پلیت را غیر ممکن می کند. درب ظروف دارای علائم الفبایی و عددی برای سهولت شناسایی چاهک ها است.

ویژگی‏های عمومی

  • استریل و تیمار شده
  • فرم و شکل مناسب برای نگهداری به تعداد زیاد در فضای محدود
  • شفافیت مناسب و بهینه
  • قابل استفاده در تمامی تکنیکهای کشت سلول از مقیاس بزرگ تا کلونینگ
  • لبه برجسته به منظور پیشگیری از آلودگی تقاطعی بین چاهکهای مختلف
  • وجود گواهی استاندارد بر روی تمامی ظروف موجود در بسته
  • مقاومت در مقابل تغییر شکل
  • بسته بندی مناسب
  • گواهی DNase, RNase, DNA, and Pyrogen free
  • استریل با اشعه گاما