پنل استروئیدی

در حال نمایش 7 نتیجه

کیت الایزا پنل استروئیدی جهت برسی غلظت هورمون های استروئیدی میباشند.

برای مثال کیت الایزا تستسترون جهت برسی میزان هورمون تستسترون میباشد. تستوسترون مهمترین هورمون آندروژن است که بداخل خون ترشح می شود. در مردان، تستوسترون عمدتا توسط سلول های لیدیگ (leydig) بیضه ها ترشح می شود، اما در زنان، حدود 50 درصد از تستوسترون جریان خون از تبدیل محیطی آندروستن دیون مشتق می شود، حدود 25 درصد از تخمدان و 25 درصد از غدد آدرنال ترشح می گردد.

تنوع محصولات

از جمله کیت های پنل استروئیدی میتوان به محصولات زیر اشاره نمود.

  • کیت الایزا free-Testosterone
  • کیت الایزا Estradiol_E2
  • کیت الایزا progesterone
  • کیت الایزا Cortisol

ارزش آفرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، سبد بسیار متنوعی از پنل استروئیدی از نظر کیفیت، قیمت و عملکرد آماده نموده است که آزمایشگاه شما را به طور کارآمد و موثر نگه میدارد.