توضیحات

کیت APOA1 پارس آزمون مناسب، جهت اندازه گیری مقدار کمی APOA1 از نمونه سرم و یا پلاسما با روش فتومتريک میباشد.

APOA1 پروتئین اصلی HDL است که باعث ورود کلسترول از سلول ها به HDL میگردد و در صورت کمبود و یا ناقص بودن این پروتئین، HDL نمی تواند عمل اصلی خود، یعنی انتقال کلسترول از سلول ها به کبد را انجام دهد. در نتیجه APOA1 اثری محافظت کننده در برابر بروز گرفتگی رگهای کرونر قلبی دارد. تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین مقادیر HDL  و APOA1 از یک سو، و شیوع بیماری های رگهای کرونر قلبی از سوی دیگر وجود دارد. در حالیکه تعیین مقادیر کلسترول و تری گلیسرید برای بررسی احتمال گرفتگی رگهای کرونر قلبی استفاده میشود، از اندازه گیری APOA1 ، APOB و LP(a) نیز اطلاعات مفیدی در زمینه ناهنجاری های لیپیدی به دست می آید که به عنوان عامل تشخیصی مهمی در تعیین میزان خطر ابتلاء به گرفتگی رگهای کرونر قلبی مورد استفاده قرار می گیرد.

 روش عملکرد کیت APOA1 پارس آزمون :

ایمونوتوربیدومتریک

 اساس آزمايش در کیت APOA1 پارس آزمون :

در اين آزمايش آنتي بادي های حساس شده بر علیه APOA1 انسانی موجود در کیت، با APOA1 موجود در نمونه بيمار واکنش می دهند که این واکنش به صورت فتومتریک و با روش تک نقطه ای قابل اندازه گیری است.

محتويات و مقادير معرفها کیت APOA1 پارس آزمون :

توجه : مقادير زير بر حسب محلول آماده شده براي كار مي باشد.

شرايط نگهداري محلولهای کیت APOA1 پارس آزمون :

محلول ها بايد در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي ويال ها  قابل مصرف مي باشند.

توجه : از فريز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداري شود.

بهداشت و ايمني دفع مواد زائد :

در مورد چگونگي دور ريز مواد در صورت وجود قوانين تدوين شده طبق قانون موجود عمل شود.

هشدارها :

 • براي پايدار نمودن محلول ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعیدن و تماس مستقيم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداري شود و در صورت تماس  بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.
 • بطور كلي كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با محلول ها رعايت گردد.

آماده سازي محلولهای کیت APOA1 پارس آزمون :

محلول های معرف 1 و 2 به صورت آماده مصرف می باشند.

لوازم و مواد مورد نياز کیت APOA1 پارس آزمون :

 • تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي
 • سرم فيزيولوژي (محلول Nacl با غلظت 9 گرم در ليتر)

كاليبراتور و كنترلهای مورد نياز کیت APOA1 پارس آزمون :

جهت كاليبراسیون كاليبراتور TruCal APOA1 و جهت كنترل، TruLab Lipid شركت پارس آزمون بطور جداگانه تهيه شود.

نمونه ها :

 • سرم، پلاسما همراه با هپارين یا EDTA

پايداري APOA1 در سرم يا پلاسما :

 • در دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد 5 روز
 • در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد 2 هفته
 • در دماي منهاي 20  درجه سانتيگراد 3 ماه

از آلوده شدن نمونه ها جداً خود داری شود.

روش انجام آزمايش :

طول موج :            580 نانومتر ( 500 تا 700 نانومتر )

قطر كووت :          يك سانتيمتر

دما :                   37 درجه سانتيگراد

اندازه گيري :       فتومتر با بلانك معرف روي صفر تنظيم شود

محاسبات کیت APOA1 پارس آزمون :

براي محاسبه تغييرات جذب نوري (ΔA)، جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله اول براي هر كووت را از جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله دوم كسر نمایيد. سپس تغييرات جذب نوري بدست آمده براي کالیبراتور هاي مختلف را در جدول لگاريتمي وارد نموده و بر اساس منحني بدست آمده غلظت كنترل و نمونه ها را تعيين نمایيد.

ويژگيها و  كارآيي کیت APOA1 پارس آزمون :

 • محدوده اندازه گيري

اين كيت جهت اندازه گيري APOA1 در محدوده 0.2 تا 250 ميلي گرم در دسي ليتر طراحي شده و در مواردي كه مقدار APOA1 بيش از 250 میلي گرم در دسي ليتر باشد، بايد نمونه به نسبت 1 بعلاوه 1 با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد 2 ضرب شود.

 • پدیده منطقه ای :

در این آزمایش تا غلظت 500 میلی گرم در دسی لیتر پدیده منطقه ای مشاهده نشد.

 • عوامل مداخله گر

اسيد آسكوربيك تا غلظت 30 ميلي گرم در دسي ليتر، تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر، هموگلوبين تا غلظت 500 ميلي گرم در دسي ليتر و بیلی روبین تا غلظت 35 میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند.

(هیچگونه واکنش تقاطعی با APOA2 و APOB مشاهده نشد.)

 • حساسيت

حداقل مقدار APOA1 قابل اندازه گيري 0.2 ميلي گرم در  دسی ليتر مي باشد.

مقايسه روشهای 

در مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت APOA1 شركت پارس آزمون (Y) با يكي از متداول ترين كيت هاي APOA1 در جهان (X) بر روي 53 نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد.

Y =  1.15 (X) – 7.69 mg/dl ; r = 0.994

دامنه مرجع کیت APOA1 پارس آزمون :

 

 

مآخذ :

 1. Bhatnagar D, Durrington PN. Measurement and clinical significance of apolipoproteins A-I and B. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press, 1997:p.177-98.
 2. Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 809-61.
 3. Jungner I, Marcovina SM, Walldius G, Holme I, Kolar W, Steiner E. Apolipoprotein B and A-I values in 147576 Swedish males and females, standardized according to the World Health Organization-International Federation of Clinical Chemistry First International Reference Materials. Clin Chem 1998;44:1641-9.

مطالب مرتبط

None found

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.