آزمایش سریع Covid-19

بهبود در حساسیت آزمایش سریع Covid-19
یک آزمایش مبتنی بر CRISPR که در MIT و انستیتوی Broad انجام شده است. می تواند تقریباً به اندازه تشخیص استاندارد Covid-19 موارد را تشخیص دهد. از زمان شروع همه گیری Covid-19، محققان در MIT و انستیتوی Broad از MIT و هاروارد، به همراه همکارانشان در دانشگاه واشنگتن، مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون، بیمارستان بریگام، […]