اخلاق

مدل های حیوانی در آزمایشگاه
تخمین زده می شود که سالانه بیش از ۲۵ میلیون حیوان مهره دار (حیوانات دارای اسکلت استخوانی) در تحقیقات ، آزمایش ها و آموزش در ایالات متحده به عنوان مدل های حیوانی در آزمایشگاهمورد استفاده قرار میگیرند. متأسفانه، هیچ آمار دقیق و جامعی در مورد تعداد حیوانات یا اهداف استفاده از آنها در سراسر جهان […]