بشر

ظروف شیشه ای استاندارد آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای استاندارد آزمایشگاهی مثل بشر و فلاسک ، در سنجش حجم دقت محدودی دارند که معمولا این دقت ±5% می باشد. الف)دقت ظروف با این حال این ظروف بسیار دقیق در نظر گرفته می شوند. این دقت توسط قطعه ی کوچکی بر روی ظرف شیشه ای که بر روی آن مقداری از اطلاعات […]