بیوانفورماتیک

کتاب بیوانفورماتیک
کتاب بیوانفورماتیک که در اینجا  به عنوان یک راهنما در کل زمینه های بیوانفورماتیک و به عنوان کاربرد علم اطلاعات در زیست شناسی در نظر گرفته شده است. بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم کامپیوتر و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. بیوانفورماتیک یک دانش بین رشته‌ای است که شامل روش‌ها و نرم افزارهایی […]