لوله خونگیری

مشکل کمبود لوله خونگیری در چیست؟
موسسه علوم زیست پزشکی (IBMS) Institute of Biomedical Science  در خبری مسأله کمبود لوله های خونگیری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل جامع و کاملی را موسوم به ان اچ اس (NHS) به منظور متعادل کردن تقاضا، بدون توجه به اینکه از چه نوع لوله ای استفاده شود، ارائه داد. عرضه […]
انواع لوله خونگیری
در مقالهٔ “انواع لوله‌های خونگیری” سعی داریم انواع لوله‌های خونگیری آزمایشگاهی را معرفی و کاربردهای آنها را تک‌به‌تک شرح دهیم. همان‌طور که میدانید این نوع از لوله‌ها در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی (بخش‌های بیوشیمی، سرولوژی، ایمونولوژی و …)، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و دیگر آزمایشگاه‌هایی که به نمونه خون نیاز دارند مورداستفاده قرار می‌گیرند. استفاده از این لوله‌ها […]