لوله خون گیری

مشکل کمبود لوله خونگیری در چیست؟
موسسه علوم زیست پزشکی (IBMS) Institute of Biomedical Science  در خبری مسأله کمبود لوله های خونگیری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل جامع و کاملی را موسوم به ان اچ اس (NHS) به منظور متعادل کردن تقاضا، بدون توجه به اینکه از چه نوع لوله ای استفاده شود، ارائه داد. عرضه […]