محیط کشت DMEM

تفاوت محیط کشت DMEM با RPMI
آنچه در این مقاله می خوانید با توجه به کاربرد گسترده انواع محیط های کشت در آزمایش های مختلف سلولی و میکروبی به نظر می رسد انتخاب یک محیط مناسب چالش مهمی به حساب می آید. یکی از راه هایی که به ما برای انتخاب یک محیط کشت کمک می کند به خاطر داشتن این […]