هیستولوژی

در بخش هیستولوژی آزمایشگاه چه می گذرد؟
در این مقاله برخلاف متون کلیشه‌ای که درمورد پروتکل‌ها و تعاریف دستگاهی می‌پردازند می‌خواهیم به اصول و دستورالعمل‌های ایمنی، تکنیک‌ها و روش‌های بهینه‌سازی آزمایش‌های هیستولوژی بپردازیم. به معنای دیگر می‌خواهیم خطرات کار با مواد، کیت‌ها، معرف‌ها و دستگاه‌های آزمایشگاه هیستولوژی را، چه کلینیکی و چه پژوهشی، مورد برسی قرار دهیم تا آزمایش شما بادقت و […]