تست ویدال

تست ویدال یک آزمایش سرولوژیک است که برای تشخیص تب روده یا تب تیفوئید استفاده می شود. این آزمایش توسط Greembaum و Widal در سال 1896 ساخته شده است. تب حصبه یا روده در اثر باکتری گرم منفی سالمونلا انتریکا (Salmonella Typhi یا Salmonella Paratyphi) در روده انسان ایجاد می شود. سالمونلا پاراتیفی نیز باعث حصبه می شود اما شکل ملایم تری دارد.

    سالمونلا دارای آنتی ژن O در دیواره سلولی و آنتی ژن h در تاژک خود می باشد. هنگام عفونت، این آنتی ژن بدن را تحریک می کند تا آنتی بادی های خاصی را که در خون آزاد می شود، تولید کند. آزمایش ویدال برای تشخیص این آنتی بادی های خاص در نمونه سرم بیمارانی که از حصبه رنج می برند با استفاده از فعل و انفعالات آنتی ژن و آنتی بادی استفاده می شود. این آنتی بادی های خاص را می توان 6 روز پس از عفونت (تب) در سرم بیمار تشخیص داد. تست ویدال

    سالمونلا تیفی دارای آنتی ژن O در دیواره سلول و آنتی ژن H روی تاژک است. Salmonella Paratyphi A و S. Paratyphi B همچنین دارای آنتی ژن O در دیواره سلولی خود هستند و به ترتیب دارای آنتی ژن AH و BH در تاژک خود هستند.

اصول آزمون ویدال:

     تست ویدال یک آزمایش آگلوتیناسیون است که در آن آنتی بادی های خاص تب تیفوئید با مخلوط کردن سرم بیمار با سوسپانسیون باکتریایی از بین رفته سالمونلا که دارای آنتی ژن های خاص O ، H ، AH و BH است شناسایی می شوند و با جمع شدن مشاهده می شوند. واکنش آنتی ژن و آنتی بادی. اصل اصلی آزمایش ویدال این است که اگر آنتی بادی همولوگ در سرم بیمار وجود داشته باشد، با آنتی ژن مربوطه در سوسپانسیون واکنش نشان می دهد و تجمع قابل مشاهده در اسلاید آزمایش را نشان می دهد.

مواد مورد نیاز آزمون Widal:

1) سرم تازه ، ذخیره شده در دمای 8-2- سرم نباید گرم یا غیرفعال شود.

2) کیت کامل حاوی پنج ویال حاوی آنتی ژن رنگ آمیزی سالمونلا

  1. Typhi———-O antigen
  2. Tyhhi———- H antigen
  3. Paratyphi —–AH antigen
  4. Paratyphi —–BH antigen

III) کنترل مثبت تست ویدال

  1. iv) کارت یا اسلاید آزمون ویدال
  2. v) چوب اپلیکاتور

روش آزمون ویدال:

    آزمایش ویدال را می توان به دو روش انجام داد: یکی آزمایش سریع روی اسلاید و دیگری آزمایش لوله ای که در آن نتیجه ممکن است پس از یک شب انکوباسیون بدست آید.

تست اسلاید سریع:

    لام شیشه ای موجود در کیت را به خوبی تمیز کرده و خشک کنید.

    دایره ها (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6) را در لام آزمون به عنوان O ، H ، AH ، BH ، کنترل منفی و کنترل مثبت برچسب بزنید

    یک قطره سرم آزمایش رقیق نشده در هر چهار دایره دارای برچسب (1 ، 2 ، 3 و 4) یعنی O ، H ، AH و BH قرار دهید و یک قطره سرم کنترل منفی در دایره 5 و کنترل مثبت در دایره 6 قرار دهید.

    یک قطره آنتی ژن O ، H ، AH و BH به ترتیب در دایره 1 ، 2 ، 3 و 4 قرار دهید و در دایره 5 و آنتی ژن O / H در دایره 6 هیچ آنتی ژنی قرار ندهید.

    محتوای هر دایره را با یک چوب اپلیکاتور چوبی جداگانه مخلوط کرده و پخش کنید تا تمام قسمت دایره جداگانه پر شود.

    لام تست را برای یک دقیقه تکان دهید و پس از آن آگلوتیناسیون مشاهده کنید.

 آزمون اسلاید کمی تست ویدال

  –  لام تست را تمیز کرده و خشک کنید.

  -غلظت های زیراز سرم رقیق نشده را به ترتیب در حلقه های 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 در کارت آزمون قرار دهید.

   – به هر یک از حلقه های فوق یک قطره سوسپانسیون آنتی ژن مناسب را که در آزمایش  سریع نشان داد آگلوتیناسیون است ، اضافه کنید.

    -محتویات هر دایره را با یک چوب اپلیکاتور چوبی جداگانه مخلوط کنید.

    -لام را به مدت 1 دقیقه به آرامی تکان دهید و آگلوتیناسیون مشاهده کنید.

    -تیتر آنتی بادی بالاترین رقت سرمی است که در آن آگلوتیناسیون واضح وجود دارد.

    -مراحل 1 تا 6 را با تمام آنتی ژن ها که در آزمایش اسلاید سریع آگلوتیناسیون را نشان می دهد ، تکرار می کند.

    -حجم سرم در آزمون کمی تقریباً مطابق با آزمایش لوله است که در زیر آورده شده است.

III آزمون کمی لوله:

  • یک مجموعه از 8 لوله آزمایش خشک تمیزبردارید و برای تشخیص آنتی بادی O ، 1 ، 2،3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 برچسب بزنید.
  • به همین ترتیب ، 3 مجموعه از 8 لوله آزمایش را بردارید و سپس آنها را 1 ، 2 تا  8 برچسب بزنید.

    نمونه های سرم را به صورت زیر رقیق کنید:

به لوله شماره 1 همه گروه ها، 1.9 میلی لیتر سالین ایزوتونیک بریزید.

به هر یک از لوله های باقیمانده (2 تا 8) 1 میلی لیتر سالین ایزوتونیک اضافه کنید.

به لوله شماره 1 در هر ردیف ، 0.1 میلی لیتر از نمونه سرم را اضافه کنید تا آزمایش شود و خوب مخلوط شود.

1.0 میلی لیتر از سرم رقیق شده را از لوله شماره 1 به لوله شماره 2 انتقال دهید و خوب مخلوط کنید.

1.0 میلی لیتر از نمونه رقیق شده را از لوله شماره 2 به لوله شماره 3 انتقال دهید و خوب مخلوط کنید. این رقت سریال را تا لوله شماره 7 در هر مجموعه ادامه دهید.

1.0 میلی لیتر از سرم رقیق شده را از لوله شماره 7 هر مجموعه دور بریزید.

لوله شماره 8 در همه مجموعه ها به عنوان یک کنترل نمکی عمل می کند. اکنون رقت نمونه سرم بدست آمده در هر مجموعه به شرح زیر است: شماره لوله: 1 2 3 4 5 6 7 8 (شاهد) رقت ها 1:20 1:40 1:80 1: 160 1: 320 1: 640 1 : 1280.

4- به همه لوله های آزمایش یک قطره آنتی ژن مناسب آزمایش ویدال اضافه کنید

5-خوب مخلوط کرده و در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 16-20 ساعت انکوبه کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی کنید.

تفسیر نتیجه آزمون ویدال:

    تیتر آنتی بادی بیشتر از 1: 80 قابل توجه تلقی می شود و معمولاً آزمایش مثبت برای عفونت سالمونلا را نشان می دهد.     تیتر پایین اغلب در افراد عادی وجود دارد. یک مثبت کمتر از افزایش میزان تیتر آنتی بادی معنی دار است ، زیرا افزایش تیتر به عنوان یک دلیل قطعی برای عفونت در نظر گرفته می شود.

 

 

لینک های مفید:

مطالب مرتبط

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *