رنگ آمیزی اسپور باکتری ها

رنگ آمیزی اسپور باکتری ها، مشاهده اجزایی به نام اندوسپور را مقدور می سازد. اسپور، ساختمان خاصی است که توسط برخی از باکتری ها تولید می شود. اسپور با استفاده از مالاشیت سبز و سیتوپلاسم سلول با به کار بردن سافرانین رنگ آمیزی می شود. مالاشیت سبز به سهولت به درون اسپور نفوذ نمی کند ، در صورتی که ، سلول های رویشی به سهولت رنگ آمیزی می گردند. حرارت برای افزایش قابلیت نفوذ پوشش اسپور ضروری است. سلول رویشی و قسمت های درونی اسپور با وجود پوشش ، هنگامی که در معرض مالاشیت سبز قرار می گیرند رنگ سبز را به خود می گیرند. افزودن آب موجب شده که سلول رویشی ، مالاشیت سبز را از دست داده و این رنگ وابستگی قوی به اجرای سلول رویشی دارد. در هر حال ، زمانی که اسپور رنگ آمیزی شد ، رنگ درون اسپور باقی خواهد ماند. برای مشاهده سلول رویشی ، سافرانین به آن اضافه می شود. این امر موجب شده که اسپور به رنگ سبز و سلول رویشی به رنگ قرمز درآید.

مواد و لوازم مورد نیاز :

  1. میکروسکوپ نوری
  2. مالاشیت سبز
  3. معرف سافرانین
  4. لام و لامل

روش انجام آزمایش :

۱- اسمیری از کشت مورد نظر تهیه کنید .(اسمیر را در معرض معرف ها به صورت زیر قرار دهید).
۲- مالاشیت سبز را به نمونه باکتری اضافه کنید و با چراغ الکلی از زیر ، لام را به مدت ۵ دقیقه حرارت دهید.(لام را به صورت حرکات رفت و برگشت و با فاصله از روی شعله عبور دهید)
۳- ۵ دقیقه صبر کنید تا لام سرد شود.
۴- لام را به مدت ۵ ثانیه با آب بشوئید.
۵- سافرانین را روی لام بریزید و یک دقیقه صبر کنید.
۶- لام را به مدت ۵ ثانیه با آب شستشو دهید.
۷- صبر کنید تا لام در هوا خشک شود و سپس در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی ×۱۰۰ مشاهده کنید.

 

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *