آنالیز نتایج الایزا

تست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بكار می برند بدین ترتیب كه یكی از این دو ماده در بستر جامد ثابت می شود و برای ردیابی دومی بكار گرفته می شود اما اساسا برای ردیابی هر جفت ماده ای كه مثل جفت آنتی ژن و آنتی بادی به هم گرایش داشته و قدرت اتصال مناسبی نسبت به هم دارند میتواند بكار گرفته شود (مثلا لكتین به لیگاند مربوطه اش یا مولكول به گیرنده اختصاصی اش).

البته این پدیده یعنی اتصال بین دو ماده ای كه آنتی بادی و آنتی ژن نیستند اما گرایش به هم دارند اغلب اوقات مشكل آفرین است و برای بالا بردن حساسیت و اختصاصیت اتصال بین آنتی بادی و آنتی ژن در الایزا باید این اتصالات ناخواسته را به طریقی مهار كرده و یا كارهای جبرانی لازم را در نظر گرفت.

محاسبه و آنالیز نتایج الایزا

از هر دستگاه الایزاریدر با قابلیت سنجش جذب نوری درطول موج nm450 می توان استفاده نمود.

-جذب نوری کنترلها و نمونه ها را به کمک دستگاه الایزا ریدر در طول موج nm450 و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس nm630بخوانید

-جهت محاسبه cut-off از فرمول زیر استفاده نمایید:

SampleOD/Cut-off value

(جذب نوری بلانک را باید از جذب نوری همه نمونه ها و کنترلها کم نمود)

Cut-off= میانگین جذب نوری کنترلهای منفی+۰٫۰۵

برای تعیین جواب های مثبت و منفی می توان از محاسبه اندکس S/Co نیز استفاده کرد .جهت به دست آوردن اندکس S/Co از فرمول استفاده نمایید . مطابق این فرمول کلیه جوابها یی که S/Co آنها عدد ۱و یا بیشتر از یک باشد، مثبت و کلیه جوابهایی که S/Co آنها کمتر از ۱باشد، منفی تلقی میشود.

بررسی و آنالیز نتایج الایزا

-جواب منفی نشاندهنده عدم وجودآنتی ژن، آنتی بادی علیه آنتی ژنهای هدف و یا غیر قابل سنجش بودن آنتی ژن و یا آنتی بادی )در مراحل اولیه عفونت( علیه آنتی ژنهای هدف می باشد

.-جوابهای مثبت باید مجدداً تکرار شوند. نمونه های مثبتی که در تکرار مجدد منفی میشوند، باید منفی گزارش گردند. مثبت شدن تست در مرتبه اول می تواند به علت خطای کاری در شستشو یا نمونه برداری باشد. در صورت مثبت شدن تست در تکرار مجدد، نمونه باید با روشهای تاییدی وسترن بلات (Western blot) یا PCR مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

 آنالیز نتایج الایزا آنالیز نتایج الایزا آنالیز نتایج الایزا

لینک های مفید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *