کتاب آمار زیستی و میکروبشناسی

آمار زیستی و میکروبشناسی خواننده را در بدست آوردن روش های آماری و اعمال آن ها بر روی داده ها، کمک می کند. آمار، مانند شیمی، میکروب شناسی، نجاری یا دوختن، مستلزم آن است که فرد برای یادگیری مفاهیم و روش های خاصی، زمان زیادی را صرف کند. کتاب آمار زیستی یک مرحله گام به گام را ارائه می دهد، که بزرگترین مانع را که استفاده از فرآیندهای بسیاری است که متد آماری را شامل می شوند برای یادگیرنده حذف می کند. این کتاب با توصیف زود هنگام روش در کتاب، یک روش گام به گام برای انجام یک روش آماری (که فرایندی است که ما آن را “روش شش مرحله ای” می نامیم) تمام تست ها بر اساس شش قاعده مشخص تعریف شده است که روند آماری را بسیار ساده می کند ،را انجام می دهد. هر مرحله باید قبل از رفتن به مرحله بعدی تکمیل شود. در زمینه میکروبشناسی، آمار می تواند در ساخت تفسیر و تصمیم گیری در مورد اطلاعات جمع آوری شده بسیار مفید باشد. پس ، آمارها یک روش رسمی تفسیر داده های بالینی یا تجربی است .

  • برای دانلود کتاب آمار زیستی و میکروبشناسی اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط

None found

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *