استخراج اسید نوکلئیک

در حال نمایش 9 نتیجه

برای شروع بسیاری از کارهای مولکولی از قبیل انواع pcr، کلونینگ، تشخیص مولکولی و … قدم نخست استخراج اسید نوکلئیک مدنظر می باشد. گاهی لازم است اسیدنوکلئیک از یک ارگانیسم و یا ارگان مشخصی استخراج شود و یا از ژل اگاروز و محصول pcr خالص سازی گردد.

تنوع محصولات

در بیشتر کارهای مولکولی با سه نوع نوکلئیک اسید RNA، DNA و پلاسمید در ارتباط هستیم.

استخراج DNA

مولکول DNA یکی از مهمترین مولکول‌های زیستی است که تمام اطلاعات ژنتیکی و وراثتی موجودات زنده را حمل می‌کند. این مولکول ساختمان دو رشته‌ای مارپیچ دارد. DNA در تمام سلول‌های موجودات زنده یافت می‌شود و از سلول‌های والدی به فرزندان انتقال می‌یابد.

کیت استخراج total DNA، استخراج DNA از خون، استخراج DNA از سلول و بافت، استخراج DNA از بافت پارافینه، استخراج DNA ویروسی و استخراج DNA از باکتری گرم مثبت و گرم منفی از جمله کیت های رایج تجاری می باشند که به دو روش کیت های استخراج ستونی و کیت های استخراج دستی عرضه می شوند.

مولکول‌های RNA ساختاری مشابه DNA دارند اما تک رشته ای هستند. یکی از ترکیبات اساسی سلول‌ها به شمار می‌آیند که در فرایند رونویسی از روی DNA سنتز می شوند و در فرایندهای مهمی مانند سنتز پروتئین و تنظیم بیان ژن شرکت می‌کنند.

کیت استخراج RNA

کیت استخراج total RNA، استخراج RNA از خون، استخراج RNA از سلول و بافت، استخراج RNA ویروسی و استخراج RNA از باکتری گرم مثبت و گرم منفی از جمله کیت های رایج تجاری می باشند که به دو روش کیت های استخراج ستونی و کیت های استخراج دستی عرضه می شوند.

کیت استخراج پلاسمید

مولکول پلاسمید یک قطعه کوچک و حلقوی از مولکول DNA است که ساختاری متفاوت از DNA کروموزومی‌ دارد و بسیاری از ژن‌هایی که پلاسمید‌ها با خود حمل می‌کنند، برای ارگانیسم‌های میزبان آن‌ها مفید هستند.

تکثیر و همانندسازی پلاسمیدها مستقل از همانندسازی DNA کروموزومی‌ انجام می‌گیرد. پلاسمید‌ها عمدتا در باکتری‌ها یافت می‌شوند، اما در آرکی باکترها و ارگانیسم‌های چند سلولی نیز وجود دارند. کیت استخراج پلاسمید معمولا به روش ستونی تهیه می شود تا پلاسمید تهیه شده خلوص بالایی داشته باشد.

کیت خالص سازی از ژل و محصول PCR

کیت Gel purification یا خالص سازی از ژل به شما امکان می دهد قطعات DNA را بر اساس اندازه جدا و تصفیه کنید. به دنبال الکتروفورز ، می توانید باند های DNA را از ژل آگارز برش داده و نمونه های DNA را تصفیه کنید. این یک روش متداول برای کلونینگ مولکولی ، مانند کلونینگ بر مبنای PCR- یا آنزیم محدود کننده است.

ارزش افرینی

در فروشگاه اینترنتی وندیداز می توانید انواع کیت استخراج اسید نوکلئیک از جمله کیت استخراج DNA، کیت های استخراج RNA، کیت های استخراج پلاسمید و کیت خالص سازی DNA از ژل و محصول PCR را از برندهای ایرانی پارس طوس، سیناکلون، یکتاتجهیز، پویاژن آزما، پیشگامان انتقال ژن و برندهای وارداتی را استعلام نموده و به سبدکالایی خود اضافه نمایید.