بانک پرایمر، پروب و پلاسمید

در حال نمایش 9 نتیجه

پرایمر توالی کوتاه و تک رشته‌ای اسید نوکلئیک بوده که میتوانند از جنس RNA، DNA و هیبرید RNA-DNA باشند. پرایمر یا آغازگر جهت همانندسازی DNA انتهای OH -`3 آزاد را در اختیار آنزیم پلیمراز قرار می دهد. پرایمرها که طول آن‌ها معمولاً 18 تا 24 نوکلئوتید است، بصورت اختصاصی جهت تکثیر جایگاه مشخصی در ژن استفاده می شوند.

پروب که از جنس DNA یا RNA است، وظیفه ی تشخیص وجود یا عدم وجود اسید نوکلئیک هدف موجود در یک نمونه را بر عهده دارد. در انتهای زنجیره بلند پروب تک رشته ای فلوروکروم یا یک ترکیب رادیواکتیو است.

هنگامی که دنباله مکمل خود را بر روی الگوی DNA که به آن متصل می شود می یابد ، فلوروکروم آزاد می شود و فلورسانس را منتشر می کند که توسط ردیاب اندازه گیری می شود. بنابراین مقدار فلورسانس ساطع شده به طور مستقیم با هیبریداسیون پروب متناسب است.

پروب ها در آزمایش های هیبریداسیون مانند هیبریداسیون درجا ISH، فلورسانس هیبریداسیون درجا و ریزآرایه DNA استفاده می شوند.

پلاسمید مولکول DNA کوچکی‌ است که بطور مجزا از کروموزوم در یاخته وجود دارد. همانند سازی پلاسمیدها در سیتوپلاسم و بطور مستقل از ژنوم انجام می‌گیرد. پلاسمیدها معمولاً به شکل یک مولکول DNA دورشته‌ای حلقوی هستند (هرچند گونه‌های خطی پلاسمید نیز وجود دارند). هر پلاسمید دارای یک محل آغاز همانندسازی (ori) است که همانندسازی پلاسمید از آن نقطه شروع می‌شود.

تنوع محصولات

به دلیل تنوع بالای این محصولات نام بانک برای پرایمر ، پروب و پلاسمید انتخاب شده است. هر آزمایشگاه تحقیقاتی و یا بالینی برای انجام کارهای مطالعاتی و یا تشخیصی خود تعداد متنوعی پرایمر، پروب و پلاسمید را سفارش می دهند.

ارزش افرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز در صدد است ضمن همکاری با شرکت های تحقیقاتی و آزمایشگاه های بالینی معتبر کامل ترین و متنوع ترین بانک پرایمر، پروب و پلاسمید را آماده نماید. به این ترتیب جهت بسیاری از آزمایش ها نیاز به پروسه زمان بر طراحی و سفارش سنتز پرایمر، پروب و پلاسمید نمی باشد و محققین می توانند از محصولات اماده استفاده نمایند.