بافر و مکمل سلولی

در حال نمایش 14 نتیجه

محیط های رشد مورد استفاده برای کشت سلول ها نیازمند این هستند تا مواد مغذی، بافرها و مکمل ها و سایر معرف های خاص به آن ها اضافه شود تا نتایج حداکثر کشت و سازگاری رشد حاصل گردد.

آمینو اسید ها، ویتامین ها و هپس از جمله مکمل هایی هستند که به محیط کشت اضافه می شوند. ال-گلوتامین و ال-آلانیل-ال-گلوتامین در کشت سلول های عصبی و بسیاری از سلول های دیگر برای بقاء بیشتر سلول ها مورد مصرف قرار می گیرند. ترکیبات مکمل خاص نیز از قبیل MEM آمینو اسید و MEM ویتامین، برای انواع خاصی از سلول ها در دسترس می باشد.

نکته لازم به ذکر در مورد ساخت دستی بافر ها استفاده از آب مقطر دیونیزه میباشد.

اوايل محلول هايي با غلظت نمكي متعادل به عنوان محيط هاي پايه رشد براي كشت سلول ها استفاده مي شدند. اين محلول ها حاوي مقادير متعادلي آب، يون هاي نمكـي و كربوهيـدرات هايي مانند گلوكز بودند كه علاوه بر ايجاد سيستم بافري و ايجاد توازن اسمزي بـين داخـل و خارج سلول، منبع انرژي و متابوليسم سلول را نيز فراهم مي كردند. امـروزه ايـن محلـول هـا براي شستشو، انتقال و رقيق سازي سلول ها بكار مي روند.

تنوع محصولات

از جمله بافرها و مکمل های محیط کشت سلولی میتوان به :

  • محلول Golgi Plug (BrefeldinA)
  • محلول Monensin
  • محلول PBS
  • و …

اشاره نمود.

ارزش آفرینی

شما میتوانید انوع بافرها و مکمل های محیط کشت سلولی را از برند های معتبر داخلی و خارجی در حجم های استاندارد، از فروشگاه اینترنتی وندیداز تهیه نمایید.