پنل اینترلوکین - سیتوکین

در حال نمایش 35 نتیجه

پنل اینترلوکین، جهت تشخیص و اندازه‌گیری سیتوکین‌های ترشح شده از سلول‌های ایمنی می‌باشد. سیتوکین دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی محلول در آب هستند که از سلول‌های گوناگون و بیشتر در پاسخ به یک تحریک ترشح می‌شوند و وظیفهٔ انتقال پیام میان سلول‌ها را برعهده دارند. پی‌آمد حضور سیتوکین تغییر در رفتار سلول‌های دارای گیرنده سیتوکین است. (مانند رشد، تغییر یا مرگ یاخته)

تنوع محصولات

  • کیت ELISA اندازه‌گیری IL-10
  • کیت ELISA اندازه‌گیری IL-17A
  • کیت ELISA اندازه‌گیری IL-4
  • کیت ELISA اندازه‌گیری IL-6
  • کیت ELISA اندازه‌گیری IL-23
  • کیت ELISA اندازه‌گیری IFN-γ
  • کیت ELISA اندازه‌گیری TGF-β
  • کیت ELISA اندازه‌گیری TNF-α
  • و …

شما می‌توانید قیمت پنل الایزا موشی، رت یا انسانی مدنظر خود را از برندهای معتبر داخلی و خارجی با یک تماس استعلام بگیرید.

ارزش‌آفرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، سبد بسیار متنوعی از پنل‌های پنل سایتوکاین از نظر کیفیت، قیمت و عملکرد آماده نموده است که آزمایشگاه شما را به طور کارآمد و مؤثر نگه می‌دارد.