کتاب Hplc Of Biological MacroMolecules

این مرجع معتبر به طور کامل برای بازتاب نوآوری در HPLC از دهه گذشته ارائه شده و استراتژی های عملی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل پروتئین ها، پپتید ها و چندین کلوئوتید را ارائه می دهد. این کتاب شامل مواد موجود در زمینه پشتیبانی ارگانیک، جداسازی بر اساس اندازه، تبادل یونی، تعامل هیدروفوبیک و کروماتوگرافی پیوند فلز است که برای توصیف و تقسیم کردن ماکرومولکول های بیولوژیکی ارائه می شود. کارشناسان پیشرو سیستم های تخصصی را خلاصه می کنند، و همچنین بحث در مورد خواص شیمیایی و بیولوژیکی مولکول های خاص را شامل می شود و شامل دستورالعمل های دقیق برای توسعه تکنیک های تحلیلی و موارد دیگر می باشد.

Part One: The Technique

1- Silica as a Support in HPLC of Biomacromolecules
2-Organic polymer support material

3- size exclusion chromatography

4- Ion-exchange chromatography

5- Reversed-Phase and Hydrophobic Interaction Chromatography of
6- Metal Interaction Chromatography

7- Preparative Chromatography
8- Sample Preparation
9 Gradient Elution Separation of Large Biomolecules

Part Two: Class-Specific Applications

10- Analytical HPLC of Peptides
11- HPLC of membrane protein

12- HPLC of Cereal Endosperm Storage Proteins

13- Analysisof Hemoglobines varients

14- antibodies

15- Glycoproteins

Part Three: Detection Methods

16-  Immunodetection of Proteins in High-Resolution Separation Systems
17-  Characterization of Proteins, Peptides, and Polynucleotides by Mass Spectrometry
18-  Detection and Analysis of Proteins by High-Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detection

  • برای دانلود کتاب Hplc Of Biological MacroMolecules اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط

None found

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *