بیولوژی مولکولی و سیتوژنتیک

نمایش 1–40 از 83 نتیجه

بیولوژی مولکولی علم استنباط فعالیت‌های بیولوژی در بین سیستم‌های مختلف درون سلولی است که شامل ارتباطات بین DNA, RNA، پروتئین و بیوسنتز آن‌ها می‌باشد. به‌علاوه، چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سیتوژنتیک نیز علم مطالعه ساختمان کروموزوم‌ها و بررسی ارتباط آن‌ها با عملکرد سلول است. در این علم کروموزوم‌ها با استفاده از روش‌هایی مانند کاریوتایپ، تکنیک‌های باندینگ (نوارگذاری) یا شیوه‌های سیتوژنتیک مولکولی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. سیتوژنتیک شاخه‌ای از ژنتیک است که با مطالعه ساختار و ترکیب کروموزومی یک سلول مرتبط است، که شامل آنالیز روتین کروموزومهای G-Band شده و سایر تکنیکهای بندینگ و نیز سیتوژنتیک مولکولی شامل FISH و CGH است.

ترکیب دو علم بیولوژی مولکولی و سیتوژنتیک شاخه ترکیبی سیتوژنتیک مولکولی را بوجود آورد و شامل کلیه جنبه های زیست شناسی کروموزوم و کاربرد تکنیک های سیتوژنتیک مولکولی در همه زمینه های زیست شناسی و پزشکی از جمله سازمان ساختاری و عملکردی کروموزوم و هسته، تغییر ژنوم، بیان و تکامل، ناهنجاری های کروموزومی و تغییرات ژنومی در ژنتیک پزشکی و ژنتیک تومور می باشد.

لیست محصولات بیولوژی مولکولی و سیتوژنتیک فروشگاه وندیداز

محصولات این گروه بازه گسترده را شامل میشود که صرفا جهت مثال به 3 مورد از آنها اشارعه میکنیم.

  • EDTA
  • بروموفنل بلو
  • کیت سنجش پروتئین برادفورد
  • و …

دانلود لیست کامل محصولات بیولوژی مولکولی و سیتوژنتیک

ارزش آفرینی

شما میتوانید محصولات گروه بیولوژی مولکولی و سیتوژنتیک را با گارانتی اصالت و کیفیت کالا از بین برند های متنوع به سبد خرید خود اضافه نمایید.